Hong Leong Bank SWIFT Codes in Malaysia


A list of Hong Leong Bank SWIFT codes in Malaysia by state and city.

Branch Name Swift Code
HONG LEONG BANK BERHAD – JOHOR BAHRU, JOHOR HLBBMYKLJBU
HONG LEONG BANK BERHAD – KUALA LUMPUR HLBBMYKLIBU
HONG LEONG BANK BERHAD – KUALA LUMPUR HLBBMYKLXXX
HONG LEONG BANK BERHAD – KUCHING, SARAWAK HLBBMYKLKCH
HONG LEONG BANK BERHAD – PENANG, PENANG HLBBMYKLPNG
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD – KUALA LUMPUR HLIBMYKLXXX

Tags:

  • hong leong bank swift code
  • hong leong bank branch code malaysia
  • swift code for hong leong bank in BLOK S184 RUMAH MURAH AIR KUNING 31920 TAPAH PERAH